Van gisteren naar morgen » Het proces

Het proces

De bemiddeling vangt aan met een eerste gratis, vrijblijvend en oriƫnterend gesprek waarin we in goed overleg bekijken of mediation een begaanbare weg is en of er wederzijds vertrouwen is. Verder zal besproken worden voor welke onderdelen mediation gewenst is. Het kan namelijk zo zijn dat jullie het op veel onderdelen al eens zijn maar er bijvoorbeeld met de kinderen niet uitkomen. In dat geval zal de mediation zich uitsluitend richten op het tot stand brengen van een ouderschapsplan. Als wordt besloten dat mediation de juiste weg is maken we een vervolgafspraak.

Als jullie het op alle onderdelen eens zijn geworden zullen de gemaakte afspraken door ons in een overeenkomst (convenant) worden neergelegd. De afspraken met betrekking tot de kinderen, waaronder een omgangsregeling, worden in een ouderschapsplan vastgelegd. In het convenant worden onder meer de volgende zaken opgenomen:
– verdeling van bezittingen en schulden
– de hoogte en duur van de kinderalimentatie
– de hoogte en duur van de partneralimentatie
– verdeling van opgebouwde pensioenen.

Het convenant en het ouderschapsplan worden door mij toegezonden aan een advocatenkantoor waarmee een samenwerkingsverband bestaat. Dat kantoor draagt zorg voor indiening van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank. De rechtbank zal immers de echtscheiding moeten uitspreken. Nadat er door de rechtbank vonnis is gewezen zal er voor worden zorg gedragen dat het vonnis wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Daarmee is de echtscheiding een feit.

De kinderen