Van gisteren naar morgen » Algemeen

Algemeen

Een mediator helpt partijen om de emoties zo veel als mogelijk te kanaliseren en om alle belangen boven tafel te krijgen. Door zaken in het juiste perspectief te plaatsen kan een oplossing worden gevonden die door beide partijen wordt gedragen.
Deelname aan mediation is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Van partijen wordt verwacht dat zij zich zullen inspannen om tot een oplossing van het conflict te komen. Alleen dan kan tot een overeenkomst worden gekomen waar alle partijen volledig achter staan.

Wij houden ons voornamelijk bezig met echtscheidingsbemiddeling. Maar dit kan ook partijen betreffen die al gescheiden zijn. Verder kunnen familieconflicten of burenruzies onderwerp van mediation zijn. Zie hiervoor ook Het Conflictloket.

Scheiden? Wat nu