Van gisteren naar morgen » Algemeen

Algemeen

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij u onder begeleiding van een neutrale, onafhankelijke derde persoon, de mediator, een oplossing voor uw probleem probeert te bereiken. Een mediator helpt partijen om de emoties zo veel als mogelijk te kanaliseren en om alle belangen boven tafel te krijgen. Door het geschilpunt in het juiste perspectief te plaatsen kan een oplossing worden gevonden die uiteindelijk door beide partijen wordt gedragen.

Ik houd mij voornamelijk bezig met echtscheidingsbemiddeling. Maar ook familieconflicten of burenruzies kunnen onderwerp van mediation zijn.

Deelname aan mediation is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Van partijen wordt verwacht dat zij zich zullen inspannen om tot een oplossing van het conflict te komen. Alleen dan kan tot een overeenkomst worden gekomen waar alle partijen volledig achter staan.

Scheiden? Wat nu